Náprava těla.cz

O bolestech hlavy

Bolest hlavy (latinsky "cefalea") zná snad každý z nás. Někoho trápí denně, někdo se s ní setká jen párkrát za život. Nicméně bolest hlavy je vždy velmi nepříjemnou záležitostí, kterou často řešíme užíváním analgetik. Ty nás sice bolesti hlavy na chvíli zbaví, ale neřeší příčinu. Co tedy dál?

Nejčastější příčiny bolesti hlavy

  1. Bolest hlavy od krční páteře většinou souvisí se současným životním stylem. Řada z nás tráví nekonečné hodiny u monitoru počítače, hrbíme se i při každodenních činnostech - čtení, vaření, žehlení, sledování televize a tak dále. Krční páteř je tak zatěžována v nevhodných polohách, zkracují se šíjové svaly, dochází k jejich spasmům a objeví se bolest hlavy, kterou často doprovází i pocit ztuhlosti šíje a únava. Pro krční páteř je důležitá též poloha při spánku. Pokud není optimální (díky např. nevhodnému polštáři), probouzíme se ráno s bolestí hlavy, s pocitem nevolnosti či mravenčením horních končetin. V neposlední řadě se na bolesti hlavy od krční páteře podílí i vadné držení těla způsobené nejen nevhodnými návyky s dětství, ale i poruchou tzv. "váhového středu člověka". Většina z nás má již od narození (nebo útlého dětsví) nestejnoměrně postavené kyčelní klouby. S postupem času pak dochází k většímu zatížení jedné dolní končetiny. Abychom docílili rovného postoje, musíme "zkrácení" dolní končetiny vyrovnat vybočením zad čili páteře. Páteř jako celek (tj. bederní, hrudní i krční) se dostává do nefyziologické polohy (křiví se), což se projeví nejen bolestí zad, ale i výše zmíněnou bolestí hlavy. YUMEIHO TERAPIE, která řeší právě vychýlení kyčelních koubů a tím i problém tzv. "váhového středu", vám pak účinně uleví nejen od bolesti zad, ale i od nepříjemné a stresující bolestí hlavy a šíje.

  2. Tenzní bolest (tenzní cefalea) je nejčastější formu bolesti hlavy, která postihuje až 20% populace! Většinou se objeví v rané dospělosti, ke stáří její výskyt ubývá. Existuje forma epizodická (kdy bolest hlavy trvá hodinu až několik dnů) a forma chronická (kdy bolest hlavy může přetrvávat i několik týdnů). Častý je rodinný výskyt, někdy může být provázena migrénou. Jejími nejvýraznějšími rizikovými faktory jsou stresové situace. Spouštěcím momentem pak může být i napětí v šíjových svalech a svalech hlavy. Hlavním projevem bývá tupá oboustranná bolest hlavy střední intenzity, nejčastěji v týlu a ve spáncích. Na rozdíl od migrény (viz níže) nebývá přítomna aura ani doprovodné příznaky jako zvracení či poruchy vidění. Nejdůležitější léčbou a zároveň prevencí je změna životního stylu a vyvarování se nadbytečným stresujícím faktorům. Druhou složkou je zamezit přetížení svalstva v oblasti krční páteře. K tomu vám velmi efektivně pomůže právě YUMEIHO terapie, která účinně odstraní blokády a spasmy šíjového svalstva. Navíc obnoví fyziologický tok nejen krve, ale i životní energie v celém těle a vrátí mu tak jeho přirozenou harmonii. Člověk se pak cítí mnohem lépe, není tolik náchylný ke stresujícím faktorům a tím i vzniku tenzních bolestí hlavy. Řešení je navíc velmi elegantní a přirozené narozdíl od nadměrného užívání anagletik, které může bolesti hlavy a celkový stav ještě zhoršit!

  3. Migréna je asi nejznámější příčinou bolesti hlavy, dokonce je často považována za synonymum pro bolesti hlavy. Její výskyt je v Evropě asi 18 % u žen a 5 % u mužů. Většinou přichází v pubertě, ale může se objevit i u dětí. Onemocnění se vyznačuje typickými záchvaty, které často předchází tzv. prodromy, což je např. neklid nebo podrážděnost. V některých případech se objeví i tzv. aura, což je soubor doprovodných příznaků způsobených změněnou mozkovou aktivitou. Aurou rozumíme např. poruchy zraku (rozmazané vidění, blikající světla, černé skvrny), čichu, sluchu, popř. mravenčení v končetinách a potíže s řečí. Tyto příznaky většinou vymizí do hodiny od jejich počátku a dostaví se vlastní záchvat projevující se většinou jednostrtannou pulsující bolestí hlavy. Trvá většinou několik minut, ale může přetrvat několik hodin nebo v krajním případě i dní. Postižený mívá i další doprovodné příznaky jako pocit na zvracení nebo zvracení, nesnášenlivost světla (fotofobie) nebo zvuků (fonofobie). Příčinou migrény je nejspíše přílišná aktivita buněk v oblasti mozkového kmene, ale v mnoha případech může být spojena i se stresem, přetížením organismu či menstruačním cyklem. Léčbu migrény spočívá v akutním řešení záchvatu (analgetika, nesteroidní antirevmatika apod.) a v následné prevenci, k níž patří kromě medikamentů i vyvarování se přetěžování organismu a zdravý životní styl. Komplikací migrény může být tzv. transformovaná migréna, která je způsobena právě dlouholetým nadužíváním analgetik.

  4. "Drug induced headache, drug rebound headache" je bolest hlavy vznikající jako komplikace ostatních primárních bolestí hlavy. Její příčinou je nadměrné (většinou každodenní) užívání nejrůznějších analgetik. Člověk se pak točí v pomyslném kruhu, kdy bolest hlavy zahání analgetikem, jehož nepřiměřené užívání opět bolest způsobí. Nízká dávka analgetika brzy přestane stačit, postižený ji tedy neustále zvyšuje a kruh se uzavírá. Podstatou této bolesti je změna tlumení vedení bolesti v mozku, přičemž podprahové (málo intenzivní) podněty jsou vyhodnocovány jako bolestivé. Analgetika samozřejmě své místo v léčbě bolestí hlavy mají, ale je třeba je brát s rozvahou a raději se soustředit na odstranění příčin. Základem léčby tohoto typu bolesti hlavy je nejprve nutné úplné vysazení nadužívaných léků. Po překonání abstinenčních příznaků asi po dvou dnech je třeba správně diagnostikovat původní bolestivé onemocnění a nasadit správnou léčbu. Bohužel se ale až u 50 % pacientů nadměrné užívání analgetik a s tím spojená bolest hlavy znovu objeví.

Samozřejmě existuje nesčetně dalších příčin bolestí hlavy, jako jsou příčiny mozkové (např. tumory, cévní výdutě nebo traumata), dále stomatologické, otorinolaryngologické, interní, metabolické a mnohé další. Jejich detailní popisování však přesahuje rámec těchto stránek.

Prevence bolestí hlavy

Nejlepší prevencí je samozřejmě dodržování zdravého živostního stylu s dostatkem pohybu, správnou životosprávou a vyvarováním se stresových faktorů. Vzhledem k tomu, že valná většina bolestí hlavy má svou příčinu ve svalově kosterním aparátu krční páteře, je důležité vhodnými technikami zamezit jeho přetěžování a tak i vzniku bolestivých spasmů. K tomu vám zcela jistě dopomůže i YUMEIHO terapie, která odstraněňuje blokády krční páteře a uvolňuje šíjové svalstvo. Je vhodným a hlavně přirozeným preventivním opatřením nejen samotných bolestí hlavy, ale i řady komplikací s ní spojených.

Léčba bolestí hlavy

Léčba bolesti hlavy by se samozřejmě měla odvíjet od příčiny. Někdy je její odhalení snadné, někdy se však nedaří ani s využitím nejmodernějších přístrojů a technik. Takové bolesti hlavy pak většinou trápí člověka po celé měsíce a roky a snižují tak kvalitu jeho života. Při hlednání příčiny bychom neměli zapomínat, že bolest hlavy je nejčastěji způsobena přetížením svalově-konsterního aparátu oblasti krční páteře. Kromě cvičení a nejrůznějších relaxačních technik má zde velké uplatnění právě YUMEIHO terapie.

Komplikace bolestí hlavy

Mezi nejčastější komplacikace bolestí hlavy patří zejména nadměrné užívání nejrůznějších analgetik. V léčbě bolestí hlavy mají sice analgetika své místo, ale měli bychom je užívat pouze krátkodobě k úlevě akutní ataky bolesti. Při chornickém užívání nejen že neodstraní příčinu bolestí, ale hlavně přinesou řadu nežádoucích vedlejších účinků. Mezi ně patří např. zmíněná chronická bolest hlavy "drug induced headache" nebo nepříjemné potíže v oblasti zažívacího traktu. V neposlední řadě se za komplikaci chronických bolestí hlavy může považovat i snížení kvality života a nemožnost naplno využívat jeho každodenní radosti.

Kontakty

Yumeiho terapie a Dornova metoda
Hradec Králové
Poliklinika II (Slezské Předměstí)

přízemí vpravo, místnost č. 28
ul. Bratří Štefanů čp. 895/1

Martin Myška

777 205 188info@napravatela.cz