Náprava těla.cz

O bolestech zad, příčinách a metodách prevence, terapie a rehabilitace

Bolest zad je jedním z nejčastějších stesků dnešní populace. Odhaduje se dokonce, že bolest zad trápí až 80% lidí a mnohokrát je příčinou pracovní neschopnosti.

Bolest zad Vás může postihnout v každém věku, ale zpravidla se poprvé objeví v časné dospělosti.

Příčiny bolestí zad

Bolest zad má samozřejmě mnoho příčin - nejčastěji se jedná o tzv "funkčí poruchy". Jsou způsobené "vadným držením těla" s nesprávným zapojováním zádových svalů (hluboké zádové svalstvo, hluboký stabilizační systém). Tím dochází k přetěžování některých svalových skupin, vzniku spasmů a bolesti. Příčinou onoho "vadného držení těla" pak bývá zejména nestejné postavení kyčelních kloubů a následné zatěžování jedné dolní končetiny a "křivení páteře". A právě tento problém elegantně a hlavně velmi efektivně řeší YUMEIHO TERAPIE - o ní se dozvíte více informací na následujících stránkách.

Bolest zad může být dále způsobena poškozením páteře jako je např.:

  1. Osteoartróza (spondylóza, spondylartróza) tj. postižení chrupavek a meziobratlových plotének, které má za následek snížení meziobratlového prostoru a poškození kloubních spojení na páteři. Může být provázena tvorbou osteofytů (kostních výrůstků na páteři) a bývá jednou z nejčastějších příčin stenózy (zúžení) páteřního kanálu.

  2. Akutní blokáda krční páteře - ta nastává spíše u mladších osob po prudkém pohybu v krční oblasti, který přichází po zvýšené zátěži krční páteře. Je charakterizována výraznou bolestí při pokusu o jakýkoliv pohyb hlavou a může být provázena ještě dalšími příznaky, jako je motání hlavy či pocit na omdlení nebo na zvracení.

  3. Akutní blokáda bederní páteře - tzv. "lumbago" neboli "houser" - jedná se o obdobné postižení, ale v oblasti bederní páteře. Dotyčná osoba většinou po určitém pohybu (např. prudkém ohnutí) setrvává v jedné poloze a jakákoliv její změna je provázena výraznou bolestivostí. Tento typ bolesti zad je v populaci velmi častý a většinou trvá i několik dní než bolest zad zcela odezní.

  4. Výhřez meziobratlové ploténky (hernia disci) je již závažnější příčinou bolesti zad. Nejčastěji se vyskytuje v bederní oblasti a kromě značné bolesti ho často doprovází i příznaky z útlaku míšních kořenů (poruchy pohybu i citu).

  5. Skolioza - jde o patologické zakřivení páteře "do strany", narozdíl od fyziologických zakřivení v bočném pohledu (tj. "lordozy" a "kyfozy"). Nejčastěji se objeví v dětském věku (tzv. idiopatická skolioza), kdy její příčinou bývá nedovývin (hypoplazie) obratle, který na jedné straně zaostává v růstu. To pak vede k jeho vybočení a rotaci. Druhou velmi častou příčinou vzniku skoliozy je nestejné postavení kyčelních kloubů a následné "zkrácení" jedné dolní končetiny. Takové vybočení páteře je pak provázeno spasmy zádových svalů a nepříjemnou bolestí zad.

  6. Spondylolýza (porušení obratlového oblouku) a spondylolistéza (posun obratle v předozadním směru) se vyskytují nejčastěji v bederní oblasti a způsobují nestabilitu páteře s bolestí zad a i dalšími důsledky - např. neurologické příznaky.

  7. Stenóza (zůžení) páteřního kanálu má mnoho příčin - od poruch meziobratlových destiček, páteřních vazů přes destrukce obratlových těl a oblouků, až po nádorové procesy vycházející z míchy, páteře nebo okolí. Projevuje se výraznou bolestí zad a řadou neurologických příznaků dle lokalizace poškození.

  8. Bechtěrevova nemoc (Ankylozující spondylitida) - jedná se o chronické zánětlivé onemocnění postihující především klouby mezi obratli, sakroiliakální skloubení a všechny vazivové struktury páteře (hlavně meziobratlové disky, přemosťující vazy). Tyto vazivové struktury včetně kloubních pouzder osifikují (kostnatí) a působí postiženému nepříjemnou bolest zad. Ve vážných případech může vzniknout až tzv " ankylóza" (nehybnost v kloubech), která výrazně omezí nebo dokoncce znemožní pohyb páteře. Onemocnění začíná v mladém věku a je v jistém slova smyslu geneticky podmíněné - pozitivita antigenu HLA - B27.

Mezi ostatní choroby projevující se bolestí zad můžeme řadit např. osteoporózu, nádory - ať již zhoubné nebo nezhoubné, dále kostní metastázy (karcinom plic, karcinom prsu, nádory trávicího traktu), Scheuermannovu nemoc (tj poruchu osifikace obratlových těl v období ukončování růstu u dětí) a další vzácné choroby.

Propagace i bolesti do zad má i řada interních onemocnění - zejména pak postižení srdce (infarkt myokardu, aneurysma aorty apod.), postižení žaludku (vředová choroba), žlučníku (žlučníkové kameny), slinivky (pankreatitida), jater (cirhotické změny) či ledvin (například ledvinné kameny).

U žen se bolestí zad může projevit i mestruační bolest nebo nádor v malé pánvi.

Rizikové faktory bolestí zad

Rizikovými faktory vzniku bolestí zad je zejména přetěžování opěrného systému například zvedáním těžkých břemen, vadné držení těla, dále nevhodný stereotyp práce, držení těla ve vynucených polohách, svalová ochablost a disbalance při tělesné inaktivitě. Rizikové jsou i prudké pohyby při tzv. ztuhlém těle. Velmi významné je i nesprávné funkční zapojení hlubokého svalstva (nesprávné držení těla, nesprávné posilování).

Prevence bolestí zad

Nejúčinější prevencí bolestí zad je správné držení těla a vyvarování se opakovaného přetěžování zádového svalstva nevhodnými pohyby a návyky.

Jako prevence bolestí zad se s velkým úspěchem aplikuje i YUMEIHO TERAPIE. Ta je založena na vyrovnání "váhového středu" člověka. Pokud je v rovnováze, nedochází k jednostrannému většímu zatížení dolní končetiny a tím ani k následným bolestivým svalovým spasmům v paravertebrální oblasti. Bolesti zad mohou být způsopbeny i tzv "sesedáním" obratlů. Je známo, že po probuzení je páteř člověka nejdelší, v průběhu dne pak dochází k postupné kompresi meziobratlových prostorů a "sesedání" páteře. V noci se komprese opět uvolní a páteř se "prodlouží". Spastické paravertebrální svalsvo nedovolí "rozvinutí" páteře ve spánku, meziobratlové ploténky zůstávájí stále částečně komprimované a objeví se bolest zad. Speciální tlakohnětná masáž, která je součástí Yumeiho terapie, zabráňuje právě vzniku nežádoucích svalových kontraktur a tím i následných bolestí zad.

Cvičení a posilování je též velmi účinnou prevencí bolestí zad. Avšak je třeba bedlivě zvážit správnost a efektivnost vybraných cviků, neboť nepřiměřeným nebo nevhodným cvičením a posilováním se bolesti zad naopak vyvolají nebo značně zhorší!

Léčba bolestí zad a rehabilitace

Velmi záleží na tom zda bolest zad je akutní nebo chronická Dále samozřejmě hraje roli příčina bolesti zad - zejména u interních onemocnění je nezbytné správně diagnostikovat a včas léčit základní onemocnění (např.akutní infart myokardu nebo ledvinovou koliku).

Akutní stavy se většinou řeší klidem na lůžku, podávají se analgetika, myorelaxancia, nesteroidní antirevmatika, sedativa, po zklidnění stavu je doporučována fyzikální léčba či rehabilitace.

U chronických bolestí je nejúčinější metodou právě YUMEIHO TERAPIE, která odstraní valnou většinu tzv "funkčích" poruch spojených se svalovými spasmy, dokáže si však poradit i s bolestmi zad způsobených částečným výhřezem meziobratlové ploténky či skoliozou.

Operační řešení sice bývá v některých případech nezbytné, ale vždy je vhodné nejprve zvážit i jiné, šetrnější a mnohdy efektivnější metody, k nimž Yumeiho terapie rozhodně patří.

Komplikace bolestí zad

Komplikací stavů způsobujících chronické bolesti zad a je kromě bolesti jako takové i dlouhodobé užívání analgetik, často i v nadměrných dávkách, se všemi jejich nežádoucími účinky. Často dochází i k postupnému omezování hybnosti páteře a s tím spojených omezeních v různých činnostech denního života, které nejde provozovat právě z důvodu vzniklé bolesti. Sociální a zejména ekonomický rozměr onemocnění je pak v omezení pracovní schopnosti pacienta (dočasná pracovní neschopnost nebo dokonce částečný či plný invalidní důchod).

Kontakty

Yumeiho terapie a Dornova metoda
Hradec Králové
Poliklinika II (Slezské Předměstí)

přízemí vpravo, místnost č. 28
ul. Bratří Štefanů čp. 895/1

Martin Myška

777 205 188info@napravatela.cz